Integritetspolicy

Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen GDPR (tidigare PUL, personuppgiftslagen) vill vi ge en kort information om hur vi behandlar personuppgifter i vårt medlemsregister. GDPR innebär att du som kund får utökad kontroll över hur företag och föreningar samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Vi har ett medlemsregister som lagras digitalt och som innehåller följande information:

Namn och person- eller organisationsnummer på en av fastighetsägarna

Alla fastighets- och markavtal inkl. sådana som inte gäller längre lagras i pappersformat samt inskannande i digital form.

All mailkonversation som skett via adressen …..@imarc.nu lagras. Alla mailadresser finns lagrade som kontakter i mailsystemet.

Vi använder inte dessa uppgifter till annat än företagets egna behov att ge information. Dessa uppgifter publiceras inte. De delges inte till tredje part om inte detta är nödvändigt för att företaget skall kunna fullfölja sina åtagande, t ex information till entreprenörer.

Gamla uppgifter (tex gamla kunder) ligger kvar i medlemsregistret.

Tre anrika bolag 150 års erfarenhet under samma tak

Säffle Brunnsborrning

Säffle Brunnsborrning grundades 1978 av Nisse Edqvist som sedan har haft sina tre döttrar som arvtagerskor av bolaget. Johan Jansson började arbeta 1981 under Nisse och även döttrarna innan han själv tog över borrföretaget 1996 i egen regi.
Sedan 2010 är det vår nuvarande VD Daniel Carlsson som driver företaget. Där Johan efter övertagandet fortsatt har en viktig roll i företagets fortsatta utveckling.
2019 skedde ett officiellt namnbyte från Säffle Brunnsborrning till Imarc Borr AB.

Karlstad Brunnsborrning

Karlstads Brunnsborrning som kom igång under 1990-talet med Jonas Forsberg i spetsen. Jonas sålde vidare företaget till Peter Hedlund som drev företaget vidare i några år. För att sedan 2011 övergå till Säffle Brunnsborrning.

Sunne Brunnsborrning

Sunne Brunnsborrning började på 60-talet med en linstöt som borrade 3 meter per dag på en bra dag. 1968 kom tryckluft maskinerna som liknar de som vi använder idag. Från start jobbade grundaren Bertil Nilsson ensam i företaget för att sedan på 80-talet ha 4 riggar igång. 1985 tar två av sönerna, Eive och Conny över. 2010 köper Anders Nilsson med familj företaget. Men sedan 2019 ligger Sunne Brunnsborrning i Imarc Borrs drift.

Välkommen att kontakta oss för konsultation och kostnadsfri offert!